Problema ta cu apa

Spune-ne despre problema pe care o ai cu apa

sau

Studii de caz

Destinatie apa tratata: clientul final a solicitat o instalatie de demineralizare a apei de alimentare pentru doua cazane de abur VIESSMANN, avand fiecare o productie de 0,7 t/h abur.

DEDURIZAREA APEI

 

Definiţie:Eliminarea din apă a sărurilor de calciu și de magneziu, care dau apei duritate.

Sursa definiţiei: Dicţionarul explicativ al limbii române, Academia Română, Institutul de lingvistică “ Iorgu Iordan”, Editura Univers Enciclopedic, Bucuresti, 1998

Context 1: Din soda caustică adusă de la Combinatul chimic Borzeşti peste 2/3 se întrebuinţează în rafinării, iar restul la termocentrala electrică de la Brazi pentru dedurizarea apei şi în industria petro-chimică.( Studii și cercetări de geologie, geofizică, geografie: Seria geografie, Volum 15, Editura Academiei Republicii Populare Romîne, 1968 p. 230)

Context 2: Staţiile de dedurizare sunt echipamentele cu ajutorul cărora se realizează dedurizarea apei, prin eliminarea ionilor de calciu şi magneziu prezenţi în aceasta. Ele sunt compuse dintr-una sau mai multe coloane ce conţin răşinile schimbatoare de ioni, din sistemul de automatizare a funcţionării şi a regenerării şi din rezervorul de saramură. ( www.ascomi.ro)

Corespondent în limba italiană: Addolcimento dell`acqua

Concept generic: Procedeu fizico-chimic

Aria de utilizare: Chimie, tratarea apei