Problema ta cu apa

Spune-ne despre problema pe care o ai cu apa

sau

Studii de caz

Destinatie apa tratata: clientul final a solicitat o instalatie de demineralizare a apei de alimentare pentru doua cazane de abur VIESSMANN, avand fiecare o productie de 0,7 t/h abur.

TOTALUL SOLIDELOR ÎN SUSPENSIE ( TSS )

 

Ţara  vedetei: România

Definiţie: Cantitatea totală de substanţe imiscibile aflat într-un fluid ce vor fi reţinute  în urma  procesului de filtrare.

Sursa definiţiei: Broşură Ascomi Trade Company Srl, România

Context 1: Suspensiile gravimetricesunt  totalitatea solidelor insolubile care pot sedimenta natural într-o anumită perioadă de timp. Procentul pe care îl reprezintă suspensiile gravimetrice în totalul solidelor în suspensie este indicatorul care permite dimensionarea denisipatoarelor. ( Curs “Depoluarea efluenţilor din industria alimentară, prof. Dr. Ing. Lucian Gavrilă, 2010-2011, p. 20 )

Context 2: Un parametru cantitativ al procesului se referă la materiile în suspensie din bazinul de aerare. Acestea sunt reprezentate de materii anorganice şi organice ca substanţă vie sau fără viaţă. Substanţa solidă uscată (s.s.u) sau simplu (s.u) reprezintă totalul solidelor în suspensie prezente în masa de apă – reziduul fix la 105°C. ( Robescu D.,  Stroe D., Presura A., Tehnici de epurare a apelor uzate , Editura Tehnica, Bucuresti, 2011 )

Corespondent în limba italiană: Solidi sospesi totali

Concept generic: Substanze

Aria de utilizare: Chimie