Problema ta cu apa

Spune-ne despre problema pe care o ai cu apa

sau

Studii de caz

Destinatie apa tratata: clientul final a solicitat o instalatie de demineralizare a apei de alimentare pentru doua cazane de abur VIESSMANN, avand fiecare o productie de 0,7 t/h abur.

SUSPENSIE

 

Ţara  vedetei: România

Definiţie:Sistem dispers solid-fluid, în care faza solidă dispersă este în echilibru sau are un ritm de depunere neglijabil.

Sursa definiţiei: : Dicţionarul explicativ al limbii române, Academia Română, Institutul de lingvistică “ Iorgu Iordan”, Editura Univers Enciclopedic, Bucuresti, 1998

Context 1: Vaporii, aerosolii, fumurile, gazele sau prafurile în suspensie pot fi inhalate, dacă nu se folosesc mijloace de protecţie adecvată. (Steiner N., Cobzariu I., Cursul postuniversitar  de  medicină  de  dezastru, vol. 1, Editura Victor Babeş, 2010, Timişoara, p. 320)

Context 2: Suspensiile se prepară  atât în farmacie cât şi în industria de medicamente, deoarece prezintă importante avantaje: sub formă de suspensii se pot administra medicamente insolubile sau puţin solubile, insolventi uzuali, prescrise în concentraţii mari; favorizează mascarea gustului neplacut al unor substanţe medicamentoase prin administrarea unui derivat insolubil (...) ( www.scribd.com/doc/50081630/Suspensii )

Corespondent în limba italiană: Sospensione

Concept generic: Substanţă

Aria de utilizare: Chimie