Problema ta cu apa

Spune-ne despre problema pe care o ai cu apa

sau

Studii de caz

Destinatie apa tratata: clientul final a solicitat o instalatie de demineralizare a apei de alimentare pentru doua cazane de abur VIESSMANN, avand fiecare o productie de 0,7 t/h abur.

ROBINET CU MEMBRANĂ

 

Ţara de vedetei: România

Definiţie: Robinet în care un organ de închidere flexibil izolează fluidul de mecanismul de acţionare şi garantează etanşeitatea faţă de mediul ambiant.

Sursa definiţiei: Marinoiu V., Poschina I., Stoica M., Costoae N., Elemente de executie - Robinete de reglare, editia a III-a, Editura Tehnică, 1999

Context 1: Robinete cu membrană: reducerea presiunii are loc prin efect de laminare la trecerea apei prin secţiunea dintre clapeta 3 şi scaunul 2. Poziţia clapetei este determinată de echilibrul dinamic dintre forţa de presiune a apei şi forţa elastică a unui resort exercitate asupra unei membrane elastice. (Manualul de instalaţii, Asociaţia Inginerilor de Instalaţii din România, Editura Artecno, Bucureşti, 2010, p.26)

Context 2: Robinetul cu membrană tip RR-D este destinat diverselor aplicaţii pentru distribuţia fluidelor tip: lichide cu diferite grade de viscozitate, contaminate sau nu cu particule abrazive, neutre sau potenţial corozive, pulberi în pat fluidizat. Este recomandat prin fiabilitatea deosebită, mentenanţa uşoară, accesla piesele de uzură fără deconectarea din instalaţie. (www.fepa.ro)

Corespondent în limba italiană: Valvola a diaframma

Concept generic: Dispositiv hidraulic

Aria de utilizare: Hidraulică