Problema ta cu apa

Spune-ne despre problema pe care o ai cu apa

sau

Studii de caz

Destinatie apa tratata: clientul final a solicitat o instalatie de demineralizare a apei de alimentare pentru doua cazane de abur VIESSMANN, avand fiecare o productie de 0,7 t/h abur.

POLUARE

 

Ţara  vedetei: România

Definiţie: Complex de fenomene care au schimbat sau tind să schimbe mediul ambiant în detrimentul echilibrului ecologic natural; acestea afectează atmosfera (cu particule, gaze etc.), apele de suprafață ori subterane, mările și oceanele, solul, vegetația, lumea animală și colectivitățile umane.

Sursa definiţiei: Dicţionarul enciclopedic  al limbii române, Editura Enciclopedică, 2010

Context 1: Una din cele mai mari probleme cauzate de poluare este încălzirea globală, o creștere a temperaturii Pământului cauzată de acumularea unor gaze atmosferice cum ar fi dioxidul de carbon. Odată cu folosirea intensivă a combustibililor fosili în secolul XX, concentrația de dioxid de carbon din atmosferă a crescut dramatic. ( www.wikipedia.org/poluare)

Context 2: Din acest punct de vedere în România postrevoluţionară s-a creat cadrul legislativ juridic adecvat prevenirii şi protecţiei populaţiei şi a zonelor industriale împotriva poluării, dar care încă nu este încă pe deplin implementat , dovada o constitue numeroasele acte de contaminare şi poluare, atât la nivel local, cât şi la nivel zonal.  ( dr. F. Udrea,  Managementul Riscurilor de Mediu )

Corespondent în limba italiană: Inquinamento

Concept generic: Proces fizico-chimic

Aria de utilizare: Chimie