Problema ta cu apa

Spune-ne despre problema pe care o ai cu apa

sau

Studii de caz

Destinatie apa tratata: clientul final a solicitat o instalatie de demineralizare a apei de alimentare pentru doua cazane de abur VIESSMANN, avand fiecare o productie de 0,7 t/h abur.

DEBIT

 

Ţara  vedetei: România

Definiţie: Cantitatea de fluid sau de pulbere fină care trece, într-o unitate de timp, printr-o secțiune a unei albii, a unei conducte sau a unui canal.

Sursa definiţiei:: Dicţionarul explicativ al limbii române, Academia Română, Institutul de lingvistică “ Iorgu Iordan”, Editura Univers Enciclopedic, Bucuresti, 1998

Context 1: Debitul de apă vehiculat prin fiecare tronson trebuie să transporte un debit de căldura care să acopere pierderile de căldura ale tronsonului şi pierderile de căldura ale tronsoanelor următoare până la punctele de consum.( Manualul de instalaţii, Asociaţia Inginerilor de Instalaţii din România, Editura Artecno, Bucureşti, 2010, p. 185 )

Context 2: Debitul unui lichid se exprimă în l/sec (debit momentan) şi în l/h sau în m³/h (debit sumar). Uneori lichidele dintr-o conductă sau  sondă pot conţine gaze, datorită cărui fapt debitul lor iniţial nu corespunde cu cel real. De aceea, la aprecierea debitului de apă sau petrol al unei conducte sau sonde închise trebuie făcută o deosebire între debitul stabilizat şi cel nestabilizat. ( www.wikipedia.org )

Corespondent în limba italiană: Portata

Concept generic: Unitate de măsură

Aria de utilizare: Fizică