Problema ta cu apa

Spune-ne despre problema pe care o ai cu apa

sau

Studii de caz

Destinatie apa tratata: clientul final a solicitat o instalatie de demineralizare a apei de alimentare pentru doua cazane de abur VIESSMANN, avand fiecare o productie de 0,7 t/h abur.

CONDIŢIONARE CHIMICĂ

 

Ţara  vedetei: România

Definiţie: Procedeu care urmăreşte modificarea proprietăţilor fluidelor prin tratarea cu produse chimice.

Sursa definiţiei: www.edichim.com

Context 1: : Condiţionarea chimicã se realizeazã în mod uzual cu reactivi minerali şi/sau polielectroliţi organici sau sintetici, ce pot fi utilizaţi în sistem singular sau dual. Cei mai utilizaţi reactivi anorganici sunt sãrurile de fier şi de aluminiu, în prezenţa sau absenţa varului, performanţa condiţionării fiind mai bunã în prezenţa varului. (Revista de chimie, nr. 11/2007 )

Context 2: Pentru instalaţiile de tratare a apei, frecvenţa analizelor şi valorile admise ale indicilor chimici se vor stabili de către proiectantul centralei termice având în vedere cerinţele constructorului cazanului. Activitatea de service privind regimul chimic constă în verificarea indicilor de calitate din circuitul apă abur-condensat, precum şi în supravegherea instalaţiilor de tratare a apei ca şi în activitatea de condiţionare chimică sau termochimică a apei. ( Tehnica instalaţiilor, nr 71)

Corespondent în limba italiană: Condizionamento chimico

Concept generic: Proces chimic

Aria de utilizare: Chimie