Problema ta cu apa

Spune-ne despre problema pe care o ai cu apa

sau

Studii de caz

Destinatie apa tratata: clientul final a solicitat o instalatie de demineralizare a apei de alimentare pentru doua cazane de abur VIESSMANN, avand fiecare o productie de 0,7 t/h abur.

SETARE

 

Ţara  vedetei: România

Definiţie: Acţiunea de a stabili, a selecta sau a configura parametrii de funcționare ai unui sistem tehnic computerizat, conform unei metodologii specifice și în acord cu o anumită opțiune de operare

Sursa definiţiei: Dicţionarul explicativ al limbii române, Academia Română, Institutul de lingvistică “ Iorgu Iordan”, Editura Univers Enciclopedic, Bucuresti, 1998

Context 1: Dacă “PRESENT TIME” nu este afişat pe display, apăsaţi butonul “SELECT” de câteva ori până când apare. Apăsati butonul “UP” sau “DOWN” pentru setarea orei. Butonul “UP” creşte valoarea orei iar butonul “DOWN” descreşte valoarea. Apăsaţi butonul şi ridicaţi rapid pentru a avansa încet valorile. Apăsaţi şi menţineţi apăsat pentru a avansa rapid. Atunci când ora corectă este setată, apăsaţi butonul “SELECT” iar display-ul va afişa textul ‘HARDNESS”. (Manual de utilizare dedurizatoare tip LCS)

Context 2:Acum setarea dedurizatorului este completă. Dacă în acest punct doriți refacerea anumitor setări, apăsați butonul JOS o dată și butonul SELECT de două ori pentru a trece din nou prin cele 6 etape ale setării.Dacă nu, asigurați-vă că “Run softener” este selectat și apăsați butonul SELECT pentru ca dedurizatorul să înceapă operarea normală. (Manual de utilizare dedurizator ESM 9 CE)

Corespondent în limba italiană: Impostazione

Concept generic: Proces mecanic

Aria de utilizare: Tehnică