Problema ta cu apa

Spune-ne despre problema pe care o ai cu apa

sau

Studii de caz

Destinatie apa tratata: clientul final a solicitat o instalatie de demineralizare a apei de alimentare pentru doua cazane de abur VIESSMANN, avand fiecare o productie de 0,7 t/h abur.

PRESIUNE DIFERENŢIALĂ

 

Ţara  vedetei: România

Definiţie:măsurarea diferenţei de presiune faţă de o valoare de referinţă convenţională (aleasă de utilizator, în funcţie de cerinţele procesului tehnologic).

Sursa definiţiei: Curs “Senzori şi traductoare de presiune”, cap. 9, Facultatea de electronică, Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi

Context 1: Sistemul este echilibrat cu robineţi de echilibrare hidraulică Oventrop „Hydrocontrol VTR” /”Hycocon VTZ”, iar presiunea diferenţială este controlată de un regulator de presiune diferenţială „Hydromat DTR”/ ”Hydromat DFC”/”Hycocon DTZ”. Oricare ventile ale radiatoarelor s-ar închide, circulaţia agentului termic prin celelalte radiatoare nu va fi perturbată. (www.instalatorul.artecno.ro/echilibrarea-sistemelor-de-incalzire-si-racire-prin-controlul-presiunii-diferentiale )

Context 2: În camere curate, camere controlate (zona gri), săli de operaţie sau sisteme de umplere, trebuie menţinută o foarte mică presiune diferenţială între diferite camere sau zone pentru a preveni pătrunderea aerului contaminat. ( www.testosites.de)

Corespondent în limba italiană: Pressione differenziale

Concept generic: Forţă fizică

Aria de utilizare: Hidraulică