Problema ta cu apa

Spune-ne despre problema pe care o ai cu apa

sau

Studii de caz

Destinatie apa tratata: clientul final a solicitat o instalatie de demineralizare a apei de alimentare pentru doua cazane de abur VIESSMANN, avand fiecare o productie de 0,7 t/h abur.

CAPACITATE DE SCHIMB CATIONIC

 

Ţara  vedetei: România

Definiţie: Cantitatea de ioni rezultaţi în urma reacţiei de înlăturare a  anhidridei  carbonice dintr-o substanță.

Sursa definiţiei: Broşură de prezentare Ascomi Trade Company Srl, România

Context 1: Capacitatea de schimb cationic a unei răşini schimbătoare de ioni este definită ca numărul de miliechivalenţi-gram de ioni retinuţi per gram de răşină (în stare uscată). Raportarea se poate face şi la volumul de răşină aflată în coloana utilizată la procesul de schimb ionic, cunoscând diametrul acesteia şi înălţimea de coloană umplută cu răşină. ( Broşură prezentare, Ascomi Trade Company Srl, România)

Context 2: Această răşină cu o capacitate de schimb cationic de 0,3 mval/ml respectiv 4,50 mval/100g, se comportă asemenea substanţelor humice din solurile fertile. ( Lucrările Institutului de Cercetări Alimentare, vol. 8, 1967,  p. 326 )

Corespondent în limba italiană: Capacità di scambio cationico

Concept generic: Unitate de măsură

Aria de utilizare: Chimie, Tratarea apei